Stichting Rumah Impian Kita Arnhem ( SRIKA )

Senang wonen in een wooncomplex met affiniteit voor het   voormalig Nederlands Indië

Donatie en sponsoring
Stichting Rumah Impian Kita Arnhem is een non-profitorganisatie die uitsluitend bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur is onbezoldigd. Om kostendekkend te kunnen functioneren en de activiteiten voor de mensen uit voormalig Nederlands-Indië en Indonesië te kunnen voortzetten is Stichting Rumah Impian Kita Arnhem  financiel afhankelijk van sponsoren en donaties. U kunt hierbij denken aan de kosten voor reizen, communicatiemiddelen zoals brieven, flyers, papier en inkt, telefonie, zaalhuur voor de informatieavonden, aanbieden consumpties aan bezoekers en inrichting van groepsruimtes.

Stichting Rumah Impian Kita Arnhem verwelkomt iedere donatie met liefde om belangeloos de doelstelling van de stichting te kunnen nastreven.

U kunt Stichting Rumah Impian Kita Arnhem financieel steunen door een donatie te doen op rekeningnummer  NL10 RBRB 0778 1616 92 tenaamstelling St Rumah Impian Kita Arnhem.

Wij danken u voor uw donatie.