Stichting Rumah Impian Kita Arnhem ( SRIKA )

Senang wonen in een wooncomplex met affiniteit voor het   voormalig Nederlands Indië

Onze organisatie

We hebben deze organisatie opgericht om onze doelstellingen te bevorderen en zoveel mogelijk mensen hierover voor te lichten.

De Stichting is inmiddels een feit en de bewonerscommissieleden zijn 1 op 1 benoemd als bestuurders van de Stichting. Op 3 september 2018 heeft de notaris de statuten ondertekend en de inschrijving bij KvK  is eveneens afgerond.

Doelstelling van SRIKA is gebaseerd op de “droom” van Stichting Impian Kita Nederland.
Het realiseren van een kleinschalige woonlocatie voor oudere Indische en Molukse Nederlanders die affiniteit hebben met het voormalige Nederlands Indië.  De woonlocaties zijn bestemd voor   55 + zelfstandigen die zich geborgen voelen in een woongemeenschap en die hun cultuur en gebruiken in stand willen houden.
SRIKA heeft de groepsruimte als thuisbasis, om de beoogde doelstelling te realiseren, en organiseert  o.a. de volgende aspecten voor de bewoners:
    • Kumpulans (samen zijn op basis van cultuur en gebruiken)
    • Creatieve activiteiten (knutselen, dansen, Tai Chi, Yoga)
    • Workshops (Communicatie en media, schilderen, koken)
    • Ontvangen van familieleden
    • Catering voor de bewoners
    • Ondersteuning bij het inschakelen van derden voor diensten (uiterlijke en lichamelijke verzorging)
    • Feestjes (familie, jubilea)
    • Bijeenkomsten (informatiedagen, vergaderingen)
    • Contactpersoon voor zorg
    • Dagactiviteiten voor zelfstandigen en dagopvang voor degene die zorg behoefte nodig hebben. •  Bestuurders: 
 • voorzitter
 • Ronald Schubert 
 • penningmeester
 • Hedy Anthonio
 • secretaris
  Saskia van den Broek
 • algemeen bestuurslid
 • Winny van den Steen
 • Max van Manen 
 • Solana Rehatta Parisius
 • J. Huijsman
 • De Stichting heeft geen medewerkers.

 


Onze leden zijn afkomstig uit alle geledingen van de samenleving, maar we worden allemaal gedreven door enthousiasme voor hetzelfde ideaal. Mocht u als vrijwilliger willen inschrijven neemt  Contact met onze bestuurslid.